ΚΤΕL Kilkis

ΚιλκίςAddress:

3 DIMITRAKOU STR.
61100, ΚΙLΚΙS
Τel: 23410 22092
Fax: 23410 75077
email: ktelkilk@otenet.gr