ΚΤΕL Κοrinthias

ΚόρινθοςWebsite: www.ktelkorinthias.gr

4 DEMOKRATIAS STR.
20100, ΚΟRΙΝTHOS
Τel: 27410 75411
Fax: 27410 75401
Τel. in Athens: 210 5150220
email= ktel-kor2@kor.forthnet.gr