ΚΤΕL Magnisias

Website: http://www.ktelvolou.gr

Schedule Information

ΜαγνησίαAddress:

5 ZACHOU STR.   
383 34, VΟLΟS
Τel: 24210-23027/25248
Fax: 24210-25573
Τel. in Athens: 210-8329585
email: ktelvol@gmail.com

Κράτα το