ΚΤΕL Rodopis

Website: www.ktelrodopis.gr

Schedule Information

ΡοδόπηAddress:  

4 G. ΜΑΜΕLI STR. 
691 00, ΚΟΜΟΤINI
Τel: 25310-23176/22806
Fax: 25310-85079
Τel. in Athens: 210-5144905
email= kt-rodop@otenet.gr