ΚΤΕL Τrikalon

Website: http://ktel-trikala.gr

Schedule Information: http://ktel-trikala.gr/?module=default&pages_id=5&lang=el

ΤρίκαλαAddress:    

17 APOLLONOS STR.
421 00, ΤRΙΚΑLΑ
Τel: 24310-73133/73134
Fax: 24310-73138
Τel. in Athens: 210-8311434
email: kteltrik@trk.forthnet.gr

Ο καιρός στα Τρίκαλα