ΚΤΕL Florinas

ΦλώριναAddress:  

10 MAKEDONOMACHON STR. 
531 00, FLORINA
Τel: 23850-28350
Fax: 23850-28350
Τel. in Athens: 210-5130427
email: info@ktelflorinas.gr
website: ktelflorinas.blogspot.com

Κράτα το