ΚΤΕL Fokidas

Website: http://www.ktel-fokidas.gr

Schedule Information

ΦωκίδαAddress:  

K. Karamanli & 4th Anonymou str.
331 00, AMFISSA
Τel: 22650-29258/28088
Fax: 22650-79259
Τel. in Athens: 210-8317096
email: ktelamfl@otenet.gr , info@ktel-fokidas.gr

Κράτα το