ΚΤΕL Chanion - Rethimnou

Website: http://e-ktel.com

Schedule Information

Χανίων - ΡεθύμνουAddress:  

KIDONIAS & PARTH. ΚΕLAIDI
731 36, CHANIA
Τel: 28210-93305/93257
Fax: 28210-90720
email: info@e-ktel.gr

Ο καιρός στo Ρέθυμνο