Νέα Εκδοτήρια εισιτηρίων ΚΤΕΛ

μεταφορά των εκδοτηρίων εισιτηρίων Αθηνών σε νέα διεύθυνση

Τα Εκδοτήρια Εισιτηρίων των ΚΤΕΛ μεταφέρθηκαν από την οδό Βηλαρά 2 (εκκλησία Αγ. Κωνσταντίνου, Ομόνοια) στην οδό Σωκράτους 59 στην Ομόνοια.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5237889, 210-5233810 και 210-5246805.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7:00 - 17:15

Σάββατο & Κυριακή: κλειστά


2013-11-07