ΚΤΕL Kavalas

ΚαβάλαAddress:

4 MITR. KAVALAS CHRISOSTOMOU STR. 
65403, ΚΑVΑLΑ
Τel: 2510 223355
Fax: 2510 836387
Τel. in Athens: 210 5129407
email= info@ktelkavalas.gr

Κράτα το