ΚΤΕL Kerkyras

Website: http://www.ktelkerkyras.gr

ΚέρκυραAddress:

1, 9th parodos I. THEOTOKI STR. 
49100, ΚΕRΚΥRΑ
Τel: 26610 37186/39862
Fax: 26610 28910
Τel. in Athens: 210 5129443
email: ktelkerk@otenet.gr

Ο καιρός στην Κέρκυρα

Κράτα το