ΚΤΕL Κos

ΚώςAddress:

7 KLEOPATRAS STR.
85300, ΚOS
Τel: 22420 22292
Fax: 22420 20263
email= info@ktel-kos.gr