ΚΤΕL Pellas

Website: http://www.ktelpellas.gr/

ΠέλλαςAddress:            

P. MELA & 31 FILIPPOU STR.
582 00, ΕDΕSSΑ
Τel: 23810-22298/22800,
Fax: 23810-23711
Τel. in Athens: 210-5152548
email= ktelpellas@yahoo.gr

Κράτα το