ΦΕΚ Β 2165/31-12-2010

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την Απόφαση για Αναπροσαρμογή Κομίστρου των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ της χώρας (Β 58841/5546/2010).