Ιστορικό

Το 1935 ιδρύθηκε η δευτεροβάθμια ένωση σωματείων (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών» (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), με την υπ’ αριθ. 5249/35 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Σκοπός της είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

 

Μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα Σωματεία, οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις των ιδιοκτητών Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς επίσης και τα 62 ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ της χώρας, μετά από τροποποίηση του καταστατικού.

 

Η Ομοσπονδία είναι τακτικό μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.).